Projekti elluviijale 2010 – 2014

Projektide kontroll

Dokumentide säilitamine
Kõiki LEADER projektiga seotud dokumente tuleb säilitada kuni 31.12.2025. 
NB! See tähtaeg erineb Raamatupidamise seaduse alusel raamatupidamisdokumentide säilitamise tähtajast!
Kuni aastani 2025 võib teoreetiliselt dokumentide olemasolu kontrollida.

Sihtotstarbeline kasutamine
Projekti toel soetatud seadmeid / renoveeritud ruume jne tuleb kasutada sihtotstarbeliselt 5 aastat peale viimase toetusosa väljamaksmist.
Muudatuste (nt seadme hävimine vms) korral tuleb kindlasti PRIA-t teavitada.
Samuti tuleb PRIA-t teavitada juhul kui seadme / hoone omanik muutub enne 5-aastaste tähtaja täitumist. Juhul kui seadme / hoone omanik muutub, on soovitav lepingusse lisada punkt, et uus omanik võtab üle kõik projektiga seotud kohustused (sh dokumentide säilitamise ning sihtotstarbelise kasutuse kohustus).

Projekteerimise saadud toetus
Juhul kui saite programmperioodil 2007 – 2013 (2014) LEADER toetust projekteerimiseks, siis tuleb projekti alusel ehitust alustada hiljemalt 5 aastat peale viimase toetusosa väljamaksmist.
Näide:
MTÜ ABC sai toetust projekteerimiseks 05.03.2013 külamaja projekteerimiseks.
Ehitusprojekt valmis 05.03.2014. Aruanne esitati PRIA-le 10.03.2014. Toetusraha laekus MTÜ pangakontole 10.07.2014.
Seega tuleb ehitusprojekti alusel ehitusega alustada hiljemalt juulis 2019. Vastasel juhul on PRIA-l õigus projekteerimise toetusraha tagasi nõuda.

Tähistamine

Projekti elluviijal on kohustus projekti toetusega soetatud seadmed, tehtud investeeringud ning toimuvad sündmused tähistada nõuetekohase Leader sümboolikaga.

Väiksemate seadmete tähistamiseks sobivad näiteks kleebised (väiksema koguse korral on võimalik kleebised saada Ida-Harju Koostöökoja kontorist).
Suuremate investeeringuobjektide puhul (nt terviserada, külakeskus vms) on vajalik paigaldada infosilt vajalike logodega. Infosildi põhjad leiate käesolevalt lehelt veidi altpoolt.
Infosildi võib ise välja printida ja näiteks ruumi seinale panna. Välitingimustesse paigaldatava sildi puhul soovitame tellida infosildi trükk eraldi trükikojast ilmastikukindlale materjalile.

Sündmuste puhul logodega tähistada osalejate nimekiri, päevakava ning ka sündmusel kohapeal paigaldada nähatavale kohale Leader logo – kas roll-up bänneri kujul või välja printida infosilt ning paigaldada see seinale, tahvlile vm nähtavale kohale (roll-up bännerit on võimalik laenutada IHKK kontorist).

NB! Kõik toetuse abil trükitavad materjalid (flaierid, plakatid, kleebised, raamatud jms) peavad samuti olema tähistatud nõuetekohaste logodega.

Kindlasti kontrollida, et kasutaksite KÕIKI nõuetekohaseid logosid:
Eesti Leader logo koos EL embleemiga (õunapuu kujutis koos EL lipu ja selle all oleva tekstiga)
Euroopa Leader logo (kandiline)

Ida-Harju Koostöökoja logo kasutamine ei ole kohustuslik, aga oleme rõõmsad kui otsustate ka meie logo kasutada.

Ida-Harju Koostöökoja logo leiate SIIT

Vajalikud Leader logod leiab siit: https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/maaettevotlus-ja-maaelu/leader

 

Näidisvormid

Infosiltide põhjad