2022. aasta taotlusvoorud

Ida-Harju Koostaöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia muudatused on Maaeluministeeriumis kinnitatud, rakenduskava on PRIAs kinnitatud ja saame välja kuulutada 2022. aasta taotlusvoorud.

  1. aastal avame kõik meetmed. Avamise ajalises järjekorras on meetmed järgmised:
  • I taotlusvoor

10.-31.01.2022 MEEDE 5 – Ettevõtluse arendamine COVID-19 põhjustatud kriisist väljumiseks

Meetme spetsiifiline eesmärk on toetada MTÜ Ida-Harju Koostöökoda tegevuspiirkonnas ettevõtete taastumist COVID-19 negatiivse mõju tagajärgedest läbi toodete/teenuste ja/või lahenduste loomise, arendamise või kohandamise.

Meetme maht on 153 617 eurot. Maksimaalne toetussumma on 20 000 eurot.

Taotlema on oodatud kuni 50 töötajaga äriühingud, FIE-d ja ettevõtlusega tegelevad mittetulundusühingud. Toetust ei saa taotleda kohalik omavalitsus, sihtasutus, riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluv äriühing, erakond, välisriigis registreeritud organisatsioon.

Meetme tingimused on põhiosas samad, mis meetmel 2-Ettevõtluse arendamine, oluline erinevus on, et ettevõte peab olema kolm aastat vana ja tema majandusnäitajad on COVID-19 põhjustatud kriisi tõttu langenud.

Meetme info on leitav meie kodulehel https://www.idaharju.ee/leader/i-taotlusvoor-meede-5-ettevotluse-meede-covid-19/

 

  1. detsembril kell 11.00 toimub infotund veebis. Palume registreeruda  https://forms.gle/F99uDzYyEP6s9tKM6

Link saadetakse kõigile, kes registreeruvad ning ilmub ka kodulehel- uudiste all ja taotlusvooru alamlehel.

NB! Oluline on enne projekti esitamist tulla meie juurde nõustamisele. Ootame Teie kõnesid telefonidel 56945872 (Sille) või 56945871 (Anneli) või kirjutage info@idaharju.ee.

 

  • II taotlusvoor

21.03.-04.04.2022 MEEDE 1 – Elukeskonna arendamine

Meetme maht on 455 920 eurot. Maksimaalne toetussumma on 80 000 eurot.

Meetme tingimused on samad mis 2021. aastal, vaata lisa meie kodulehelt https://www.idaharju.ee/leader/projektitaotlejale-2021/i-taotlusvoor-01-03-02-04-2021/

21.03.-04.04.2022 MEEDE 3 – Ühistegevuse  arendamine

Meetme maht on 51 731 eurot. Maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot.

Meetme tingimused on samad mis 2020. aastal, vaata lisa meie kodulehelt

https://www.idaharju.ee/leader/projektitaotlejale-2020/i-taotlusvoor-29-02-02-04-2020/

 

  • III taotlusvoor

05.09-19.09.2022 MEEDE 2 – Ettevõtluse arendamine

Meetme maht on 258 653 eurot. Maksimaalne toetussumma on 60 000 eurot.

Meetme tingimused on samad mis 2021. aastal, vaata lisa meie kodulehelt https://www.idaharju.ee/leader/projektitaotlejale-2021/i-taotlusvoor-01-03-02-04-2021/