Trükised

Ida-Harju turismikaart (välja antud 2013 alguses).
Tiraaž:
10 000 eesti/vene
10 000 inglise/soome
Kaarti võimalik saada kohalikust omavalitsusest ja IHKK kontorist. Lisaks jagatakse kaarti turismimessidel ja turismiinfopunktides.

Ida-Harju kohaliku toidu trükis (välja antud 2014)
Tiraaž: 2500 (eestikeelne)
Trükist võimalik saada IHKK kontorist. Trükist jagatakse ka IHKK infopäevadel, messidel ja laatadel.