Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine

Periood: jaanuar 2024 – juuni 2025

Koostööprojekti partnerid: MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (juhtpartner), MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu,  MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Raplamaa Partnerluskogu, MTÜ Kodukant Läänemaa, MTÜ Ida-Harju Koostöökoda

Projekti eesmärgid:
1. LEADER tegevusrühmad on organisatsiooniliselt tugevnenud – juhatuse liikmed, tegevusrühma tegevmeeskonnad, liikmed, tegevuspiirkonna organisatsioonid ja kogukonnad on saanud uusi teadmisi ning uut inspiratsiooni oma tegevuse aktiviseerimiseks ja loonud sidemeid projektipartnerite piirkondadega ning leidnud kontakte välismaal.
2. Kogukondade eestvedajad ja ettevõtjad on motiveeritud ja julgustatud koostööd tegema.
3. Kogukonnad ja LEADER tegevusrühmad on ühtsemad ja suunatud omavahelise ja rahvusvahelise koostööle.
4. LEADER tegevusrühmad võrgustuvad, osalevad aktiivselt ja on hinnatud partnerid mitmes koostöö- või ühisprojektis.
5. LEADER tegevusrühmade tegevmeeskondade ja juhatuse liikmete teadmusbaas on suurenenud.

Tegevused jagunevad kaheks – ühistegevused ja iga partneri lisategevused.

ÜHISTEGEVUSED:
1. Partnerite liikmeskonnale vähemalt ühe õppereisi, kohtumise või seminari korraldamine.
2. Vähemalt ühe füüsilise koostööseminari korraldamine partnerite tegevmeeskonnale ja juhatusele.
3. Vähemalt kolme koosoleku korraldamine erinevates projekti piirkondades, kus hoitakse infovälja aktiivsena projekti kõigi tegevuste osas, kooskõlastatakse õppereiside teemasid ja ajagraafikut.

Ida-Harju Koostöökoja LISATEGEVUSED:
1. Harju LEADER tegevusrühmade ühistegevustes osalemine, et soodustada tegevusrühmade liikmeskondade võrgustumist ning koostööd ja kogemusvahetust tegevusrühmade vahel sh Harjumaa Aasta Tegija tunnustusürituse korraldamises osalemine.
2. Vähemalt ühe välisõppereisi korraldamine liikmetele.
3. Piirkonna vabaühenduste ja ettevõtjate võrgustumise ja inspiratsiooni üritused – toetada vabaühenduste ja ettevõtjate võrgustumist sündmustega.
4. Osalemine vähemalt ühel rahvusvahelisel koostööseminaril.