I taotlusvoor 29.02 – 02.04.2020

Taotlusvoor on avatud 29. veebruar – 02. aprill 2020

NB! Taotlemine toimub vaid läbi ePRIA keskkonna

Avatud meetmed

 • Meede 2 – Ettevõtluse arendamine
 • Meede 3 – Ühistegevuse arendamine
 • Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine (taotlemiseks ainult tegevusgrupile)
Alusdokumendid

Nõustamine

ENNE projektitaotluse esitamise tähtaega peab iga taotleja läbima nõustamise IHKK juures.

Nõustamist mitteläbinud taotlused hindamisele ei pääse.

Nõustamise aeg tuleb eelnevalt kokku leppida. Palun arvestada, et jättes nõustamise viimasele nädalale ei pruugi nõustajal teie projekti sisuliseks nõustamiseks enam vaba aega olla.

Nõustamisele eelnevalt soovitame nõustajale saata vähemalt planeeritava projekti kirjelduse (mille jaoks soovite toetust, kes oleks taotlev organisatsioon, milline eeltöö on tehtud jne).

Nõustamisele registreerumiseks kontakteeru:

-> seal Sinu nõustamissoov registreeritakse ja projekt suunatakse edasi sobivale nõustajale.

Ida-Harju Koostöökoja nõustajad 2020.a taotlusvoorus:

Meede 3
Õnnela Metsaorg
onnela.metsaorg@raasiku.ee
tel: 53008466

Marge Raja
marge.raja@anija.ee
tel: 5125245

Meede 2
Sille Noor
sillenoor@gmail.com
tel: 5227805

 • Nõustamine on võimalik ka e-posti, telefoni, Skype vms teel.
 • NB! Nõustaja ei saa Teie eest projekti koostada!
 Infopäevade materjalid
17.03.2020 toimunud veebiseminar on järelvaadatav siit:
VEEBISEMINAR 17.03.2020

 Meede 1 – Elukeskkonna arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused), kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

 

2020. aastal meedet ei avata kuna kõik strateegias meetme raames ette nähtud taotlusvoorud on juba toimunud ja meetme vahendid jagatud.

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine

Meetme sihtrühm on osaühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, tulundusühistud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Meede 3 – Ühistegevuse arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühendused (MTÜ, SA), kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused) ja ettevõtted (OÜ, AS, FIE, TÜ), kes tegutsevad IHKK tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Lisadokumendid (kõigi avatud meetmete jaoks)

Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine

Meetme sihtrühm on piirkonnas tegutsev kohalik Leader tegevusgrupp (MTÜ Ida-Harju Koostöökoda)

Taotlusvooru mahud

 • Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: 123 105 € (+ võimalikud jäägid)
 • Meede 3 – Ühistegevuse arendamine: 50 704 € (+ võimalikud jäägid)
Enne taotluse esitamist veenduge, et:

 1. taotlejal ei oleks taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel maksuvõlga;
 2. projektitoetust taotlev organisatsioon on tegutsenud vähemalt 6 kuud (st projektitoetuse taotlemise esitamise hetkeks peab Äriregistris organisatsiooni esmaregistreerimisest olema möödas vähemalt 6 kuud);
 3. taotleja esitab meetme ühte vooru vaid ühe projektitoetuse taotluse (sama taotleja ei või ühe meetme alla esitada mitu taotlust ehk konkureerida iseendaga);
 4. projektitoetuse taotlejal ei ole taotlemise hetkel pooleli sama meetme raames toetatud projekte (pooleli = lõpparuanne tegevusgrupile esitamata). V.a üksikud erandid meetmes 3 Ühistegevuse arendamine.
 5. taotlejal on olemas 2019.a majandusaasta aruanne (taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne = 2019.a majandusaasta aruanne)