Toetatud projektid 2016 – 2022

Siin leheküljel on toodud kõik PRIA poolt positiivse toetusotsuse saanud projektitoetuse projektid, mis on elluviidud või elluviimisel 2016 – 2022 strateegiaperioodi jooksul

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
Meede 2 – Ettevõtluse arendamine
Meede 3 – Ühistegevuste arendamine
Meede 4 – Tegevusrühma ehk Ida-Harju Koostöökoja koostööprojektid
Meede 5 – Ettevõtluse arendamine Covid-19 kriisist väljumiseks

2022

Meede 1
Meede 2
Meede 3
Meede 5

2021

Meede 1
Meede 2

2020

Meede 2
Meede 3

2019

Meede 1
Meede 2
Meede 3

2018

Meede 1
Meede 2
Meede 3

2017

Meede 1
Meede 2
Meede 3

2016

Meede 1
Meede 2
Meede 3