Projektitaotlejale 2020

2020. aastal on I taotlusvoor planeeritud 29.02 – 02.04. 2020.

Üheaegselt avanevad meetmed:

Meede 2 Ettevõtluse arendmine

Meede 3 Ühistegevuse arendamine

Taotlusvoor toimub tekkinud jääkide arvelt.