SEIC 2nd Generation

Piiriülene koostööprojekt: SEIC 2nd generation – for improved sustainable livelihoods in countryside

Koostööprojekti osalevad: Ida-Harju Koostöökoda (juhtpartner), Sepra, South Karelia, Länsi-Saimaa, Pohjois-Kymen, Viisari.

Koostööprojekti näol on tegemist jätkuprojektiga.

Projekti tegevuste eesmärk: Koostöö on saanud eduka alguse, käivitunud ning kõik projektipartnerid on projekti eesmärkidest informeeritud. Projekti tegevused on planeeritud vastavalt koostöölepingus toodule. Läbi õppereiside saavad ettevõtjad koguda inspiratsiooni uuteks ideedeks ning see on suurepärane võimalus arendada koostöösuhteid. Toimunud on ettevõtjate rahvusvahelised vahetused ning ettevõtjad on saanud kogemuste ja teadmiste võrra rikkamaks ning konkurentsivõimelisemaks.
Läbi toimunud õppereiside on tõusnud teadlikkus teistest riikidest, loodud on koostöösidemed ettevõtjate vahel.
Inspiratsioonipäevade tulemusel on paranenud IHKK piirkonna ettevõtjate omavaheline kontakt ja koostöö, saadud on ettevõtte arenguks olulisi teadmisi.

Koostööprojektis kavandatud tegevused: juhtkomisjoni kohtumised, ava- ja lõpusündmus, õppereisid, seminarid kogemuste vahetamiseks, ettevõtjate rahvusvahelised vahetused, inspiratsioonipäevad, infomaterjlide koostamine, projektijuhtimine.

Projekti sihtgrupp: Ida-Harju Koostöökoja piirkonna ettevõtjad, kes on huvitatud koostöösidemetest Soome ülal nimetud tegevusrühmade piirkonnast.

Eelarve: 39900 eur

Toetus: 33915 eur

LOE SIIT PROJEKTI TEGEVUSTE JA ETTEVÕTJATE VAHETUSTE KOHTA