I taotlusvoor – 13.02.-20.02.2017

Taotlusvoor on avatud 13.–20. veebruar 2017

NB! Taotlemine toimub vaid läbi ePRIA keskkonna

Avatud meetmed

 • Meede 2 – Ettevõtluse arendamine
 • Meede 3 – Ühistegevuse arendamine
Alusdokumendid

Nõustamine

Enne projektitaotluse esitamist peab iga taotleja läbima nõustamise IHKK poolt tunnustatud projektinõustaja juures. Nõustaja juures tuleb käia ENNE taotlusvooru avanemist. Nõustajad:

 • Kogu piirkond – Sille Noor
  tel 5694 5872, e-post sille.noor@idaharju.ee;
  Tiina Sergo, tel 5694 5871, e-post tiina.sergo@idaharju.ee;
 • Aegviidu vald – Riina Ahven
  tel 605 1773, e-post riina.ahven@aegviidu.ee
 • Anija vald – Ingeldrin Aug
  tel 512 5246, e-post ingeldrin.aug@anija.ee
 • Kose vald – Siiri Kiiver
  tel 633 9320, e-post siiri@kose.ee
 • Raasiku vald – Õnnela Metsaorg
  tel 5300 8466, e-post onnela.metsaorg@raasiku.ee
 Infopäevade materjalid

Taotlusvooru mahud

 • Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: 308 657 €
 • Meede 3 – Ühistegevuse arendamine: 195 946 €

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine

Meetme sihtrühm on osaühingud (OÜ), füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), tulundusühistud (TÜ), mittetulundusühingud (MTÜ) ja sihtasutused (SA), kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Meede 3 – Ühistegevuse arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühendused (MTÜ, SA), kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused) ja ettevõtted (OÜ, AS, FIE, TÜ), kes tegutsevad IHKK tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Lisadokumendid (kõigi avatud meetmete jaoks)

Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine

Meetme sihtrühm on piirkonnas tegutsev kohalik Leader tegevusgrupp (MTÜ Ida-Harju Koostöökoda)

Enne taotluse esitamist veenduge, et:

 1. taotlejal ei oleks taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel 30 eurot ületavat maksuvõlga;
 2. projektitoetust taotlev organisatsioon on tegutsenud vähemalt 6 kuud (st projektitoetuse taotlemise esitamise hetkeks peab Äriregistris organisatsiooni esmaregistreerimisest olema möödas vähemalt 6 kuud);
 3. taotleja esitab meetme ühte vooru vaid ühe projektitoetuse taotluse (sama taotleja ei või ühe meetme alla esitada mitu taotlust ehk konkureerida iseendaga);
 4. projektitoetuse taotlejal ei ole taotlemise hetkel pooleli sama meetme raames toetatud projekte (pooleli = lõpparuanne tegevusgrupile esitamata).
 5. taotlejal on olemas 2016.a majandusaasta aruanne (taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne = 2016.a majandusaasta aruanne)