I taotlusvoor – 04.08.2014

2014. aasta taotlusvoor on avatud 4. augustil 2014 (1 päeva avatud voor).

Toetust on võimalik taotleda meetmetest 1.2 KODUKANT KORDA ja 2.1 TÖÖD JA LEIBA.

Projektitaotlused peavad jõudma Ida-Harju Koostöökojani hiljemalt 04.08.2014 kell 17:00
Hilinenud taotlused tagastatakse läbi vaatamata taotlejale.

NB! Juhime tähelepanu, et võrreldes varasemate taotlusvoorudega on taotlemisprotsessis mõned olulised muudatused.

Arvestades, et projektid tuleb ellu viia hiljemalt 31.12.2014, siis ootame eelkõige soetustega seotud projekte ning taotlejaid, kellel ei ole käsil pooleliolevaid projekte.

Nõustamine

NB!
Ida-Harju Koostöökoda ei võta taotlusvooru vastu projektitaotlusi, mis pole läbinud nõustamist Ida-Harju Koostöökoda juhatuse poolt kinnitatud nõustaja juures (vt nõustajate nimekiri allpool).
Taotleja peab esitama nõustajale (vähemalt osaliselt) täidetud taotlusvormi, kas paberkandjal või elektrooniliselt.

Nõustaja annab nõustamise kohta kirjaliku kinnituse – ilma selleta projekti vastu ei võeta!

Nõustaja juures tuleb käia ENNE taotlusvooru avanemist (ehk ENNE 04.08.2014).

Nõustajad

Aegviidu vald – Sille Noor, tel 605 1773, e-post sille.noor@aegviidu.ee

Anija vald – Marge Raja, tel 51 25 245, e-post marge.raja@anija.ee

Kose vald – Merle Pussak, tel 50 78 984, e-post merle@kose.ee

Raasiku vald ja kogu piirkond – Tiina Sergo, tel 56 945 871, e-post info@idaharju.ee
*Puhkusel 14.07 – 27.07.2014

Nõustamise aeg palume eelnevalt telefoni või e-posti teel kokku leppida.
Kogu piirkonna nõustamisega tegelevad nõustajad võivad vajadusel tulla nõustama ka kohapeale.
Nõustajad töötavad reeglina tööpäevadel ja tööajal. Suvisel perioodil palun arvestada ka nõustajate võimaliku puhkusega ning registreerige nõustamise aeg varakult.
NB! Kui jätate nõustamisele registreerumise viimasele hetkele, ei pruugi nõustajal enam Teie projekti jaoks aega olla.

Abimaterjal taotlejale

Avatud meetmed

1.2 KODUKANT KORDA– meetmeleht
Hindamiskriteeriumid 1.2 KODUKANT KORDA

2.1 TÖÖD JA LEIBA – meetmeleht
Hindamiskriteeriumid 2.1 TÖÖD JA LEIBA

Hindamiskriteeriumid projekteerimise puhul

Taotluspakett, mis tuleb esitada

NB! Failid on mõeldud töötama MS Word ja MS Excel programmidega.

IHKK projektikirjeldus

IHKK eelarve / kalkulatsioon

PRIA taotlusvorm 
Juhend PRIA taotlusvormi täitmiseks

Hinnapakkumused
Hinnapakkumuse sisu kohustuslikud andmed

Äriplaan – meetmest 2.1 TÖÖD JA LEIBA toetust taotleva ettevõtja puhul.
Äriplaani sisu koostamise vorm on vaba. Ühe võimaliku äriplaani koostamise juhendi leiate https://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/alustamine/start/eas_ariplaani_juhend.pdf

Taotluse esitamisele eelnenud kalendriaasta majandusaasta aruanne (või bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamise kuupäeva seisuga juhul kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg ei ole veel saabunud) – kehtib ettevõtjatele

Investeeringu puhul maa või hoone (ruumi) kasutusõigust tõendavad dokumendid (rendileping, hoonestusõigus, omandiõigust tõendav dokument vms)

Lisaks olenevalt tegevusest ja taotlejast võimalikud lisadokumendid.

 Abistav nimekiri esitatavatest dokumentidest

Taotlusvormid on mõeldud töötama MS Office programmidega MS Word ja MS Excel.