II taotlusvoor – 11.06.-13.06.2013

2013. aasta II taotlusvoor on avatud 11.06 – 13.06.2013

Toetust on võimalik taotleda meetmetest 1.1 TEEME KOOS ja 2.1 TÖÖD JA LEIBA.

Projektitaotlused peavad jõudma Ida-Harju Koostöökojani hiljemalt 13.06.2013 kell 17:00
Hilinenud taotlused tagastatakse läbi vaatamata taotlejale.

NB! Juhime tähelepanu, et võrreldes varasemate taotlusvoorudega on taotlemisprotsessis mõned olulised muudatused.

Nõustamine

NB!
Ida-Harju Koostöökoda ei võta taotlusvooru vastu projektitaotlusi, mis pole läbinud nõustamist Ida-Harju Koostöökoda juhatuse poolt kinnitatud nõustaja juures (vt nõustajate nimekiri allpool).
Taotleja peab esitama nõustajale täidetud taotlusvormi, kas paberkandjal või elektrooniliselt.

Nõustaja annab nõustamise kohta kirjaliku kinnituse – ilma selleta projekti vastu ei võeta!
NB! Nõustamise kinnituse saamiseks tuleb pöörduda oma valla nõustaja poole (ka sel juhul kui konsulteerite mitme nõustajaga).

Nõustaja juures tuleb käia ENNE taotlusvooru avanemist ehk hiljemalt 10.06.2013. Vahemikus 11.06 – 13.06.2013 nõustamist ei toimu.

Nõustajad

Aegviidu vald – Sille Noor, tel 605 1773, e-post sille.noor@aegviidu.ee

Anija vald – Marge Raja, tel 51 25 245, e-post marge.raja@anija.ee

Kose vald – Merle Pussak, tel 50 78 984, e-post merle@kose.ee

Raasiku vald ja kogu piirkond – Tiina Sergo, tel 56 945 871, e-post tiina.sergo@idaharju.ee 

Nõustamise aeg palume eelnevalt telefoni või e-posti teel kokku leppida.
Kogu piirkonna nõustamisega tegelevad nõustajad võivad vajadusel tulla nõustama ka kohapeale.
Nõustajad töötavad reeglina tööpäevadel ja tööajal.
NB! Kui jätate nõustamisele registreerumise viimasele hetkele, ei pruugi nõustajal enam Teie projekti jaoks aega olla.

Abimaterjal taotlejale

Avatud meetmed

1.1 TEEME KOOS – meetmeleht

Hindamiskriteeriumid
Kokku 2013 II taotlusvoorus jagatav summa 56 655 EUR.

2.1 TÖÖD JA LEIBA – meetmeleht
Hindamiskriteeriumid
Hindamiskriteeriumid projekteerimise puhul
Kokku 2013 II taotlusvoorus jagatav summa 113 300 EUR.

Taotluspakett, mis tuleb esitada

IHKK projektikirjeldus

IHKK eelarve / kalkulatsioon

PRIA taotlusvorm 
Juhend PRIA taotlusvormi täitmiseks

Ühisturuga kokkusobiva piiratud summas antava riigiabi teatis

Hinnapakkumused
Hinnapakkumuse sisu kohustuslikud andmed

Äriplaan – meetmest 2.1 TÖÖD JA LEIBA toetust taotleva ettevõtja puhul.
Äriplaan etteantud vormil = finantsprognoosideks soovitame kasutada EASi isegenereeruvaid finantsprognoosi vorme (https://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/starditoetus/taotluse-esitamine-ja-juhendid)
Äriplaani sisu koostamise vorm on vaba. Ühe võimaliku äriplaani koostamise juhendi leiate https://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/alustamine/start/eas_ariplaani_juhend.pdf

Taotluse esitamisele eelnenud kalendriaasta majandusaasta aruanne (või bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamise kuupäeva seisuga juhul kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg ei ole veel saabunud) – kehtib ettevõtjatele

Investeeringu puhul maa või hoone (ruumi) kasutusõigust tõendavad dokumendid (rendileping, hoonestusõigus, omandiõigust tõendav dokument vms)

Lisaks olenevalt tegevusest ja taotlejast võimalikud lisadokumendid.

 Abistav nimekiri esitatavatest dokumentidest

Taotlusvormid on mõeldud töötama MS Office programmidega MS Word ja MS Excel.