I taotlusvoor 26.02 – 02.04.2018

Taotlusvoor on avatud 26. veebruar – 02. aprill 2018

NB! Taotlemine toimub vaid läbi ePRIA keskkonna

Avatud meetmed

 • Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
 • Meede 2 – Ettevõtluse arendamine
 • Meede 3 – Ühistegevuse arendamine
 • Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine
Alusdokumendid

Nõustamine

Enne projektitaotluse esitamist peab iga taotleja läbima nõustamise IHKK poolt tunnustatud projektinõustaja juures. Nõustaja juures tuleb käia ENNE projektitoetuse taotluste esitamise tähtaga.
Nõustajad:

 • Kogu piirkond – Sille Noor
  tel 5694 5872, e-post sille.noor@idaharju.ee;
  Tiina Sergo, tel 5694 5871, e-post tiina.sergo@idaharju.ee;
 • Anija vald – Marge Raja, e-post marge.raja@anija.ee
 • Raasiku vald – Õnnela Metsaorg
  tel 5300 8466, e-post onnela.metsaorg@raasiku.ee
 Infopäevade materjalid
19. veebruar 2018 Meetmete 1 ja 3 infopäev – ettekanne

21. veebruar 2018 Ettevõtjate info- ja arengupäev –
Ettekanded leiate päevakavast esineja nime juurest

 Meede 1 – Elukeskkonna arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused), kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine

Meetme sihtrühm on osaühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, tulundusühistud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Meede 3 – Ühistegevuse arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühendused (MTÜ, SA), kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused) ja ettevõtted (OÜ, AS, FIE, TÜ), kes tegutsevad IHKK tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Lisadokumendid (kõigi avatud meetmete jaoks)

Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine

Meetme sihtrühm on piirkonnas tegutsev kohalik Leader tegevusgrupp (MTÜ Ida-Harju Koostöökoda)

Taotlusvooru mahud

 • Meede 1 – Elukeskkonna arendamine: € 240 000,-
 • Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: € 243 714,-
 • Meede 3 – Ühistegevuse arendamine: € 104 449,-
 • Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine: € 149 000,-
Enne taotluse esitamist veenduge, et:

 1. taotlejal ei oleks taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel maksuvõlga;
 2. projektitoetust taotlev organisatsioon on tegutsenud vähemalt 6 kuud (st projektitoetuse taotlemise esitamise hetkeks peab Äriregistris organisatsiooni esmaregistreerimisest olema möödas vähemalt 6 kuud);
 3. taotleja esitab meetme ühte vooru vaid ühe projektitoetuse taotluse (sama taotleja ei või ühe meetme alla esitada mitu taotlust ehk konkureerida iseendaga);
 4. projektitoetuse taotlejal ei ole taotlemise hetkel pooleli sama meetme raames toetatud projekte (pooleli = lõpparuanne tegevusgrupile esitamata). V.a üksikud erandid meetmes 3 Ühistegevuse arendamine.
 5. taotlejal on olemas 2017.a majandusaasta aruanne (taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne = 2017.a majandusaasta aruanne)