I taotlusvoor – Meede 5 – Ettevõtluse meede Covid-19 põhjustatud kriisist väljumiseks

Meede 5 – Ettevõtluse arendamine – Covid 19 põhjustatud kriisist väljumiseks

Taotlusvoor on avatud 10. – 31. jaanuar 2022 (kuni 23:59)

NB! Taotlemine toimub vaid läbi ePRIA keskkonna

Alusdokumendid

Meede 5 – Ettevõtluse arendamine – Covid -19 põhjustatud kriisist väljumiseks

Meetme sihtrühm on osaühingud, FIE-d, tulundusühistud, mittetulundusühingud, kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Maksimaalne toetusmäär on 60%

  • maht: 153 617,27 €

Projektitoetuse miinimumsumma 3000€; maksimumsumma 20000€

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Lisadokumendid (kõigi avatud meetmete jaoks)

ABIKS TAOTLEJALE

Jaanuar Nõustamine kuni 25.01.2022

Taotlusdokumentide esitamine ePRIAs 10.-31.01.2022 (kuni 23.59)

Veebruar Taotlusdokumentide tehniline kontroll – 15 tööpäeva
Märts Hindamine teostatud hiljemalt 31.03.2022
Aprill IHKK juhatus kinnitab hindamistulemused ja pingerea.

Peale tegevusgrupi poolsete hindamistulemuste esitamist PRIA-le ja taotlejale tulemustest teavitamist võib projekti hakata omal vastutusel ellu viima.

Aprill-Juuni PRIA-poolne hindamistulemuste kinnitamine

 

Enne taotluse esitamist veenduge, et:

  1. taotlejal ei oleks taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel maksuvõlga;
  2. projektitoetust taotleva organisatsiooni esmaregistreerimine peab äriregistris olema 01.01.2019 või varasem.
  3. taotleja esitab meetme ühte vooru vaid ühe projektitoetuse taotluse (sama taotleja ei või ühe meetme alla esitada mitu taotlust ehk konkureerida iseendaga);
  4. taotlejal on olemas 2019 ja 2020.a kinnitatud majandusaasta aruanded (Äriregistri väljavõte) ning 2021 aasta kasumiaruanne ja bilanss.
  5. Taotlejal peab olema esitamiseks nõustaja digiallkirjastatud nõustamiskinnitus.
Nõustamine

ENNE projektitaotluse esitamise tähtaega peab iga taotleja läbima nõustamise IHKK nõustaja juures.

Nõustamist mitteläbinud taotlused hindamisele ei pääse. Nõustamise kinnituseks väljastatakse taotlejale nõustamiskinnitus, mis tuleb lisada ePRIA taotlusele.

Nõustamisele eelnevalt soovitame nõustajale saata vähemalt planeeritava projekti kirjelduse (mille jaoks soovite toetust, kes oleks taotlev organisatsioon, milline eeltöö on tehtud jne).

Palume arvestada, et nõustamise viimane päev on 25.01.2022 Peale nimetatud kuupäeva Ida-Harju Koostöökoda dokumentide sisusse ei süvene.

Nõustajad:

NB! Nõustaja ei saa Teie eest projekti koostada!