II taotlusvoor – 02.04.-04.04.2012

2012.aasta teine taotlusvoor on avatud 02.04 – 04.04.2012
Toetust on võimalik taotleda kõigist meetmetest.

Projektitaotlused peavad jõudma Ida-Harju Koostöökojani hiljemalt 04.04.2012 kell 18:00

Soovitame dokumendid aegsasti saata/kohale tuua, et kindel olla nende õigeaegses kohalejõudmises.

Vastuvõtt Arukülas, Tallinna mnt 24: 
02.04.12 kell 10:00 – 14:00
03.04.12 kell 16:00 – 19:00
04.04.12 kell 10:00 – 18:00
Hilinenud taotlusi vastu ei võeta.

 

Nõustamine

NB!
Ida-Harju Koostöökoda ei võta taotlusvooru vastu projektitaotlusi, mis pole läbinud nõustamist Ida-Harju Koostöökoda juhatuse poolt kinnitatud nõustaja juures (vt nõustajate nimekiri allpool).
Taotleja peab esitama nõustajale täidetud taotlusvormi, kas paberkandjal või elektrooniliselt.

Nõustaja annab nõustamise kohta kirjaliku kinnituse – ilma selleta projekti vastu ei võeta!
NB! Nõustamise kinnituse saamiseks tuleb pöörduda oma valla nõustaja poole (ka sel juhul kui konsulteerite mitme nõustajaga).

Nõustaja juures tuleb käia ENNE taotlusvooru avanemist ehk hiljemalt 01.04.2012. Vahemikus 02.04 – 04.04.2012 nõustamist ei toimu.
Nõustamata projekte vastu ei võeta.

Nõustajad

Aegviidu vald – Sille Noor, tel 605 1773, e-post sille.noor@aegviidu.ee

Anija vald – Marge Raja, tel 51 25 245, e-post marge.raja@anija.ee

Kose vald – Merle Pussak, tel 50 78 984, e-post merle@kose.ee

Raasiku vald ja kogu piirkond – Tiina Sergo, tel 56 945 871, e-post tiina.sergo@idaharju.ee 

Nõustamise aeg palume eelnevalt telefoni või e-posti teel kokku leppida.
Kogu piirkonna nõustamisega tegelevad nõustajad võivad vajadusel tulla nõustama ka kohapeale.
Nõustajad töötavad reeglina tööpäevadel.
NB! Kui jätate nõustamisele registreerumise viimasele hetkele, ei pruugi nõustajal enam Teie projekti jaoks aega olla.

Abimaterjal taotlejale

Leader määrus (al 25.07.2011)

Leader määruse seletuskiri (al 25.07.2011)

Leader määruse seletuskiri (kuni 24.07.2011)

Infotrükis “Leader meetme raames antav projektitoetus 2011”

1.1 TEEME KOOS – meetmeleht
2012. aastal kokku jagatav toetussumma 57 600 EUR
Meetme 1.1 TEEME KOOS hindamiskriteeriumid

1.2 KODUKANT KORDA – meetmeleht
2012. aasta II voorus jagatav toetussumma 192 000 EUR
Meetme 1.2 KODUKANT KORDA hindamiskriteeriumid

2.1 TÖÖD JA LEIBA – meetmeleht
2012. aasta II voorus jagatav toetussumma 134 400 EUR
Meetme 2.1 TÖÖD JA LEIBA hindamiskriteeriumid

Taotluspakett, mis tuleb esitada

IHKK projektikirjeldus

IHKK eelarve/kalkulatsioon

PRIA taotlusvorm (juhend PRIA taotlusvormi täitmiseks)

Ühisturuga kokkusobiva piiratud summas antava riigiabi teatis

Hinnapakkumused
Hinnapakkumuse sisu kohustuslikud andmed

Taotluse esitamisele eelnenud kalendriaasta majandusaasta aruanne (või bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamise kuupäeva seisuga juhul kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg ei ole veel saabunud)

Investeeringu puhul maa või hoone kasutusõigus tõendavad dokumendid

MTÜ liikmete nimekiri / SA puhul asutajate, nõukogu ja juhatuse liikmete nimekiri

Äriplaan (taotlemisel meetmest 2.1 TÖÖD JA LEIBA)
Äriplaani finantsprognoosideks soovitame kasutada EAS finantsprognooside tabeleid, mille leiab https://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/starditoetus/taotluse-esitamine-ja-juhendid

 Abistav nimekiri esitatavatest dokumentidest

Hindamiskomisjonide töökord

Taotlusvormid on mõeldud töötama MS Office programmidega MS Word ja MS Excel.