Toetust saanud projektid

Käesoleval lehel kajastuvad 2016-2024 strateegiaperioodi projektitoetuse taotlejate projektid, mis on PRIA poolt saanud positiivse toetusotsuse, mis on elluviidud või mis on elluviimisel.

Meede 1 | Meede 2 | Meede 3