Projektitaotlejale 2018

2018. aastal on I taotlusvoor planeeritud 26.02 – 02.04. 2018.

Üheaegselt avanevad meetmed:

Meede 1 Elukeskkonna arendmine

Meede 2 Ettevõtluse arendmine

Meede 3 Ühistegevuse arendamine