LEADER logod

Projekti elluviijal on kohustus projekti toetusega soetatud seadmed, tehtud investeeringud ning toimuvad sündmused tähistada nõuetekohase Leader sümboolikaga.

Kindlasti peab olema tähistusel LEADER Eesti logo, EL lipp koos tekstiga ja LEADER Euroopa logo. Soovitav on ka lisada Ida-Harju Koostöökoja logo.