Projektitaotlejale 2023

Projekti “Uut hoogu” minitaotlusvoor.

2023. aastal avame ainult minitaotlusvooru. Minivooru eesmärk on vihmavarjuprojektide kaudu toetada Ida-Harju Koostöökoja piirkonna kolmanda sektori organisatsioonide ja noorte algatuste sisesemist arengut, parandada koostööd ja kommunikatsiooni, tagada traditsioonide jätkumine, võimestada kogukondi ja julgustada noori ise sündmusi korraldama.

2023. aastal tavapäraseid taotlusvoore planeeritud ei ole.