Dokumendid, analüüsid, uuringud

Käesolevalt lehelt leiate kõik Ida-Harju Koostöökoja perioodi 2015–2025 Leader strateegia koostamise raames valminud dokumendid, analüüsid ja uuringud. Samuti on olemas info valmivate/töösolevate uuringute ja analüüside kohta.

Allpool leiate lisaks ka viited strateegia koostamist reguleerivatele/mõjutavatele õigusaktidele.

Strateegia dokument:

Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia muudatus 2015–2025 [pdf]

Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna arengustrateegia 2015–2022 [pdf]

Strateegia mustand:

Strateegia koostamise raames valminud:

Viited õigusaktidele

Muud dokumendid