Projektitaotlejale 2024

2024. aasta augustis avame kõikide LEADER meetmete taotlusvoorud.

LEADER 2024. a taotlusvoor on avatud 19.08-09.09.2024. Täpsema info kuupäevade osas leiate SIIA vajutades. 

  1. aastal läheb jagamisele 40% kogu eelarvest. Meetmete lõikes on jagatavad summad järgmised:

Samuti rakendab IHKK perioodil 2024-2027 Euroopa Sotsiaalfond+ vahendeid, mille laiem eesmärk on piirkonna sotsiaalse kaitse tugevdamine. Meetme kogumaht on 229 102 eurot.

  1. aastal avatava Meede 5 – Sotsiaalse kaitse tugevdamine maht on 90 435 eurot. → Meede 5 hindamiskriteeriumid

ALUSDOKUMENDID

MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 2023-2027 ühisstrateegia

LEADER määrus (LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine)