I taotlusvoor 28.02 – 02.04.2019

Taotlusvoor on avatud 28. veebruar – 02. aprill 2019

NB! Taotlemine toimub vaid läbi ePRIA keskkonna

Avatud meetmed

 • Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
 • Meede 2 – Ettevõtluse arendamine
 • Meede 3 – Ühistegevuse arendamine
 • Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine
Alusdokumendid

Nõustamine

ENNE projektitaotluse esitamise tähtaega peab iga taotleja läbima nõustamise IHKK projektinõustaja juures.

Nõustamist mitteläbinud taotlused hindamisele ei pääse.

Nõustamise aeg tuleb eelnevalt kokku leppida. Palun arvestada, et jättes nõustamise viimasele nädalale ei pruugi nõustajal teie projekti sisuliseks nõustamiseks enam vaba aega olla.

Nõustajad:

 • Tiina Sergo
  tel +372 56 945 871; e-post tiina.sergo@idaharju.ee;
 • Sille Noor
  e-post sille.noor@idaharju.ee;
  tel 56945872
 Infopäevade materjalid
Materjalid leitavad infopäevade linkide alt
Info- ja inspiratsiooniõhtud vabaühendustele ja KOV-dele:
27. veebruar 2019 kell 16:30 Kehras
28. veebruar 2019 kell 18:00 Raasikul

Riigihangete infopäev:
12. märtsil 2019 kell 10 – 15.30 Tallinnas

 Meede 1 – Elukeskkonna arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused), kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine

Meetme sihtrühm on osaühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, tulundusühistud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Meede 3 – Ühistegevuse arendamine

Meetme sihtrühm on mittetulundusühendused (MTÜ, SA), kohalikud omavalitsused (sh omavalitsuste hallatavad allasutused) ja ettevõtted (OÜ, AS, FIE, TÜ), kes tegutsevad IHKK tegevuspiirkonnas.

Taotlejale vajalikud dokumendid:

Lisadokumendid (kõigi avatud meetmete jaoks)

Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine

Meetme sihtrühm on piirkonnas tegutsev kohalik Leader tegevusgrupp (MTÜ Ida-Harju Koostöökoda)

Taotlusvooru mahud

 • Meede 1 – Elukeskkonna arendamine: € 348 000,-
 • Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: 82 093 (+ võimalikud jäägid) €
 • Meede 3 – Ühistegevuse arendamine: 85 648 €
 • Meede 4 (taotlemiseks ainult tegevusgrupile) – Piirkonnaülese koostöö arendamine: 234 648€
Enne taotluse esitamist veenduge, et:

 1. taotlejal ei oleks taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel maksuvõlga;
 2. projektitoetust taotlev organisatsioon on tegutsenud vähemalt 6 kuud (st projektitoetuse taotlemise esitamise hetkeks peab Äriregistris organisatsiooni esmaregistreerimisest olema möödas vähemalt 6 kuud);
 3. taotleja esitab meetme ühte vooru vaid ühe projektitoetuse taotluse (sama taotleja ei või ühe meetme alla esitada mitu taotlust ehk konkureerida iseendaga);
 4. projektitoetuse taotlejal ei ole taotlemise hetkel pooleli sama meetme raames toetatud projekte (pooleli = lõpparuanne tegevusgrupile esitamata). V.a üksikud erandid meetmes 3 Ühistegevuse arendamine.
 5. taotlejal on olemas 2018.a majandusaasta aruanne (taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne = 2018.a majandusaasta aruanne)