Strateegia 2010-2013

Ida-Harju Koostöökoja üldkoosolek kinnitas 12. novembril 2009 toimunud üldkoosolekul IHKK Leader strateegia aastateks 2010 – 2013.

Strateegia koostamiseks:

  • viidi läbi 2 uuringut
  • moodustati 3 suuremat töögruppi
  • tehti õppereise nii eesti-siseselt kui ka välisriiki
  • osaleti erinevatel koolitustel
  • viidi läbi infopäevi
  • peeti hulgaliselt koosolekuid

Selle kõige tulemusel valmis Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna Leader strateegia, millega on võimalik tutvuda SIIN.