IHKK otsib hindamiskomisjoni(de) liikmeid

Ida-Harju Koostöökoda kuulutab välja konkursi hindamiskomisjonide liikmete leidmiseks.

Hindamiskomisjoni(de) ülesanne on hinnata Ida-Harju Koostöökojale (IHKK) esitatud projektitoetuse taotluste vastavust Ida-Harju Koostöökoja 2015 – 2022 strateegiale ja strateegia rakenduskavale strateegias nimetatud hindamiskriteeriumite alusel ning koostada projektitoetuse taotluste paremusjärjestuse ettepanek IHKK juhatusele.

Hindamiskomisjonid moodustatakse IHKK strateegias 2015-2022 esitatud meetmete põhiselt ning käesoleva konkursiga otsitakse komisjoni liikmeid meetmete 1 (Elukeskkonna arendamine), 2 (Ettevõtluse arendamine) ja 3 (Ühistegevuse arendamine) hindamiskomisjonidesse.

Hindamiskomisjonide koosseisude kinnitamisel lähtub IHKK juhatus põhimõttest, et esindatud oleksid nii avalik-, era- kui ka mittetulundussektor ning igasse komisjoni kuuluks ka üks sõltumatu (soovitavalt piirkonnaväline) liige. Ühe hindamiskomisjoni liikmete minimaalne arv on 5 liiget ning maksimaalne arv 12 liiget.
Hindamiskomisjoni(de) koosseis kinnitatakse iga taotlusvooru kohta eraldi ning peale seda kui vastava vooru projektitoetuse taotlused on laekunud (välistamaks komisjoni liikmete seotust mõne taotlusvooru esitatud projektitoetuse taotlusega ning tagamaks komisjoni liikmete erapooletus).
Olenevalt laekunud projektitoetuse arvust otsustab IHKK juhatus ka hindamiskomisjonide arvu (nt võib IHKK juhatus ka moodustada ühe komisjoni kahe meetme peale).

Hindamiskomisjoni liige:

  • tunneb Leader põhimõtteid, orienteerub valdkonda reguleerivates õigusaktides, on kursis IHKK strateegiaga aastateks 2015-2022;
  • tunneb IHKK piirkonda, sh omab ülevaadet tegutsevatest mittetulundusühingutest ja ettevõtetest;
  • omab varasemat kogemust projektidega (projektide kirjutamine ja/või projektide juhtimine ja/või projektide hindamise kogemus vms);
  • on täisealine;
  • on huvitatud IHKK piirkonna arendamisest;

Hindamiskomisjoni liige on oma töös sõltumatu, ta ei esinda organisatsiooni huve mille liikmeskonda ta kuulub ning tal on kohustus hoida talle hindamise käigus teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena.

Hindamiskomisjoni liikme tööülesanded:

  • projektitaotluste lugemine ja hindamine;
  • hindamise käigus antud hindepunktide põhjendamine;
  • hindamise käigus objektide külastamine, taotlejate ärakuulamine;
  • hindamiskomisjoni koosolekutel osalemine.

Hindamiskomisjoni liikme töö on vabatahlik.

Esimene taotlusvoor toimub 2016 aastal 9-16. mai, hindamiskomisjon saab alustada oma tööd peale projektitoetuse taotluste tehnilist kontrolli (hiljemalt 9.juunist).

Hindamiskomisjoni töökord on kirjeldatud IHKK juhatuse poolt kinnitatud korras “Ida-Harju Koostöökoja projektitoetuse taotluste menetlemise kord”
https://www.idaharju.ee/wp-content/uploads/2016/04/IHKK_projektide_menetlemise_kord_2016.pdf

Konkursil kandideerimiseks palume täitke palun veebipõhine vorm lingil:
https://goo.gl/forms/KhzLq1mFnR 

Kõik täidetud ankeedid vaatab üle IHKK tegevpersonal ning annab tagasisidet Teie potentsiaalse sobivuse kohta komisjoni liikmeks.

Esimene hindajate koolituspäev toimub 4. mail algusega kell 10.30 Hotellis Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn).
Koolitusel tutvustatakse hindajatele Leader määruse nõudeid, hindamise põhimõtteid ning dokumenteerimise nõudeid. Koolitusel on kohal ka PRIA, kes tutvustab omalt poolt nõudeid projektitoetuse taotluste hindamisele.
Juhul kui soovite osaleda 2016.a. taotlusvoorus hindajana ning olete ka IHKK tegevpersonalilt saanud tagasiside oma sobivuse kohta, on koolitusel osalemine tungivalt soovituslik.
Täpsem päevakava ja registreerimine: https://goo.gl/forms/fdSV5mo2Us 

PS! Koolitusel osalemine / komisjoni liikmeks kandideerimise avalduse täitmine ei garanteeri seda, et Teid valitakse hindamiskomisjoni liikmeks. Hindamiskomisjonid kinnitab IHKK juhatus peale kõigi projektitoetuste laekumist. IHKK juhatus arvestab hindamiskomisjoni komplekteerimisel tasakaalu erinevate sektorite ja piirkondade vahel ning tagab, et komisjonis oleks esindatud erinevate kompetentsidega inimesed.

Lisainfo konkursi ja hindajate koolituspäeva kohta:
Tiina Sergo
tiina.sergo@idaharju.ee

Tel: +372 5694 5871

juuni 2024
ETKNRLP
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« mai   juuli »

Uudiste arhiiv/News Archive