Kose-Uuemõisa aruka küla projekt

Projekt: Kose-Uuemõisa interaktiivne aleviku kaart

Kose-Uuemõisa alevikku iseloomustavad nii võimas ajalugu kui ka viimastel aastatel jõuliselt suurenenud elanike arv. Kohalikud teavad hästi, et kui piirkonna ajalugu ei tutvustata, võivad uute tulijate juured kodukohaga nõrgaks jääda. Sestap sai projekt alguse soovist tõsta ühelt poolt kogukonna enda teadlikkust kodupaigast ning teisalt tõsta ka piirkonna tuntust väljaspool Kose valda. Eesmärk oli tutvustada ajaloolisi ja kaasaegseid piirkonna objekte, lugusid ja legende ning seda tehes liikuda värskes õhus oma tempos ja endale sobival ajal. Varasemalt ei ole piirkonnas olnud taolist interaktiivset külastuskaarti. Külastuskaardiga sooviti ühendada nii ajalooline aspekt, looduse ja keskkonnasõbralik eluviis kui ka muud kohalikud aktuaalsed tegevused.

Projekti tegevused:

  • Kaardistada 30 objekti/lugu koostöös erinevate kogukonna esindajatega. Seejärel külastuskaardi objektide märgistamise kooskõlastamine omanikega.
  • Valida välja vajalik materjal (pildid, fotod, tekstid, sümbolid/logo jne) vastavalt otsustatud objektidele.
  • Interaktiivse kaardi teostus – platvormi valimine, kujundamine, märgistuste loomine (QR- koodid) ja ühendamine platvormiga.
  • Füüsilise kaardi disainimine/loomine.
  • Füüsilise (ajaloolise tähendusega) kinokuulutusetahvli kavandamine ja teostamine.

Tulemus:

Külastuskaart oma ülesehituselt on digitaalsel platvormil, kus väljavalitud objektidest saab informatsiooni QR- koodidega. Tänu projektile on alevikul nüüd ka oma logo ja koduleht https://kose-uuemoisa.ee/ , kus on samuti külastuskaart. Füüsilised külastuskaardid on trükitud seemnepaberile. Külakeskuse juures oleva füüsilise külastuspunkti toimimiseks kasutatakse liikumisanduriga valgustust.