Ravila aruka küla projekt

Projekt: Interaktiivne kogukonnainfo

Seni puudus Ravilas informatsiooni kogumise, liikumise korraldamise ning väljapaneku korraldus kogukonnas. Piirkonda võiksid jõuda enam turistid, mõis, park ja sellega kaasnev ajalugu väärib presenteerimist, kuid atraktiivset ja lihtsalt kättesaadavat infot meie külalistele täna ei ole. Projekti käigus luuakse Ravila kogukonnainfo kogumine ja väljapanek koos interaktiivsete suunaviitade ja – tahvlite paigaldamisega.

Projekti tegevused:

  • kogukonna informatsiooni kogumine;
  • (kogukonna)seminarid „Interaktiivne kogukonnainfo“ – kogutud materjali tutvustus, ühiselt parima infoliikumise läbimõtestamine ja kokkuleppimine;
  • informatsiooni väljapanek – infotahvlite ja QR koodidega mintahvlite paigaldamine.

Tulemus:

Paigaldatud on interaktiivsed infotahvlid, samuti on toimunud kogukonnale seminarid, mille käigus said huvilised panustada materjali kogumisega ning tutvuda juba kogutud infoga.