Juhatuse koosolek

22.05 kell 17.30 toimub Ida-Harju Koostöökoja juhatuse koosolek.

Koosoleku päevakord:

  1. 2022. majandusaasta aruande üle vaatamine ja üldkoosolekule saatmine.
  2. 2023-2027 ühisstrateegia üle vaatamine https://www.idaharju.ee/strateegia/strateegia-2023-2027/ ja üldkoosolekule saatmine
  3. Uut hoogu II taotlusvooru tulemuste kinnitamine
  4. Uute liikmete vastuvõtmine
  5. Liikmemaks 2024 aastaks, ettepanek üldkoosolekule.