Juhatuse koosolek

24.04 kell 18 toimub Ida-Harju Koostöökoja juhatuse koosolek.

Koosoleku päevakord:

1. Uut hoogu taotlusvooru tulemuste kinnitamine.
2. Uute liikmete vastuvõtmine.
3. Jooksvad küsimused.