Muusikal: Kuidas kuningas kuu peale kippus

Koht: Kose Kultuurikeskus

Korraldaja: Noortealgatus, mis on ühendab noori keda huvitab näitlemine ja muusika.

Sellises formaadid muusikali korraldamine annab tegvust õpilastel kes ei käi huvikoolis või tahavad huvikoolis õpitut laiemalt arendada. Kuivõrd muusikali korraldavad noored ise, siis selle tulemusena saavad nad kogemuse, julguse, inspiratsiooni võrra rikkamaks. Lisaks sellele on lavastusest ja selle korraldamisest osavõtjad suureks eeskujuks oma ealistele ja noorematele julgustamaks osa võtma isetegevusest ja kooli, huvikooli poolt pakutavates ringides.

Sündmus toimub koostööprojekti “Uut hoogu” raames.