Seminar „Kogukonnad, kaasamine ja koostöö“

Korraldaja: Kolu Küla Selts

Koht: Viskla külakeskus

2-päevase seminari eesmärk on Kose valla kogukondade eestvedajate võimekuse, omavahelise koostöö ja üldise heaolu suurendamine. Seminar toimub 19.09 ja 10.10.

Kose vallas tegutseb erinevate piirkondade esindajatest koosnev kogukonnakomisjon ning mitmetele küladele ja alevikele on valitud külavanemad. Läbiviidava koolituse kaudu on soov kogukonnakomisjoni ja külavanemate teadlikkust tõsta kogukonna ja kaasamise teemadel, süvendada vallavalitsuse, kogukonnakomisjoni, külavanemate ning kultuuri- ja kogukonnaspetsialistide omavahelist koostööd. Koolitust viib läbi
Anneli Kana.

Päevakava 10.10.2023

Sündmus toimub koostööprojekti “Uut hoogu” raames.