Strateegia muudatused ning 2022. a taotlusvoorud.

Ida-Harju Koostöökoja strateegia muudatused said 18.novembril 2021 Maaeluministeeriumi poolt heaks kiidetud. Väljavõte Ida-Harju Koostöökoja 26. Üldkoosoleku 4. päevakorrapunktist:

Vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika üleminekumäärusele (EL
2020/2220) algab uus programmiperiood 2023. aastal ning 2021. ja 2022. aasta on
üleminekuaastad. Leader määruse muudatusega nähakse ette võimalus suurendada
kohalike tegevusgruppide strateegia rakendamise eelarveid ning antakse võimalus
korraldada projektitoetuse taotlusvoore ka üleminekuaastatel. Lisaks kehtestatakse uus
kohustus, mille kohaselt peavad kohalikud tegevusgrupid rakendama strateegia meedet,
mis on suunatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud kriisi
mõjuga tegelemiseks. 2021 aastal kehtiva Leader määrus kohaselt võib tegevusi ellu viia
kuni aastani 2025. Tulenevalt eeltoodust on Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonna
arengustrateegia kehtivust pikendatud aastani 2025, seoses sellega on uuendatud
aastaarvud kogu dokumendis. Strateegiasse on sisse viidud haldusreformist tulenevad
muudatused (Aegviidu ja Anija valla ühinemine) ja COVID-19 kriisi põhjustatud mõjude
leevendamise meede, rahastamiskavasse on lisatud üleminekuperioodiks eraldatud
vahendite jaotus meetmete vahel. Lisaks täpsustati meetmete sihttasemeid ja kohati ka
sõnastust.

Uuenenud strateegiaga saab tutvuda SIIN.

Vastavalt uuenenud strateegiale avanevad 2022 aastal taotlusvoorud järgmiselt:

  1. 10.-31.jaanuar 2022 avaneb eraldi rakenduskava alusel EL taastekava vahenditest taotlusvoor  – Meede 5 – Ettevõtluse arendamine – Covid -19 põhjustatud kriisist väljumiseks.
  2. 21.märts-04.aprill 2022 Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
  3. 21.märts-04.aprill 2022 Meede 3 – Ühistegevused
  4. 05.-19.september 2022 Meede 2 – Ettevõtluse arendamine

Taotlusvooru tingimuste ning jagatavate toetussummadega saab täpsemalt tutvuda “Projektitaotlejale 2022” alamehel.

Lisainfo:

Sille Noor

Arendusjuht

56945872

juuli 2024
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
« juuni   aug. »

Uudiste arhiiv/News Archive