EFYRA rahvusvaheline noorteprojekt

EFYRA (Europe Future of Young in Rural Areas) projekt sai alguse 2020. aasta oktoobris ja see viidi ellu seitsme riigi territooriumil koos kümne projektipartneriga.

Projekti eesmärk oli lahendada Euroopa maapiirkondade üks suurimaid väljakutseid: noorte väljavool maapiirkondadest.

Projekti jooksul korraldati viis temaatilist üritust. Kitsaskohad tõid välja noored ise, aga ka üksikisikud, kes on otseselt seotud noorte elu ja tööga maapiirkondades, nagu ettevõtjad, kohalike omavalitsuste esindajad, kooliasutused, noortega tegelevad mittetulundusühingud jne.

Peamised Euroopa Liidu tasandil tuvastatud noorte väljavooli põhjused on mitmekesiste töövõimaluste puudumine, piiratud juurdepääs teenustele, vähearenenud infrastruktuur ja ühenduvuse puudumine, mis koos muudavad maapiirkonnad elu- ja töökohana vähem atraktiivseks (Euroopa Komisjon, 2021). EFYRA fookuses oli projektipartnerite ühisarutelu kaudu välja selgitada rände algpõhjused projekti riikides – Horvaatias, Eestis, Ungaris, Itaalias, Põhja-Makedoonias, Serbias ja Sloveenias ning töötada välja ettepanekud noorte rände ennetamiseks aktiivsete töötubade kaudu.

Kõikide projekti tegevuste, temaatiliste kohtumiste ja arutelude, ekspertide, kohalike omavalitsuste esindajate jne ettekannete tulemused on kokku võetud EFYRA uuringu dokumendis, mille on koostanud Zagrebi ülikooli loodusteaduskonna osakonna eksperdid – prof. Aleksandar Lukić PhD ja assistent Ivan Šišak, mag.geogr. EFYRA uuring püüab avaldada mõju poliitika kujundamisele ELi tasandil.

Koostöö projekti raames jätkub sotsiaalvõrgustike Facebooki ja Youtube kanali ja kodulehe kaudu, kus avaldatakse kõik olulised partnerriikide piirkonna tegevused, mis on seotud maapiirkonna noorte tuleviku teemaga.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu programm Kodanike Euroopa – Demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus, Kodanikuühiskonna projektide mõõtmine, Linnade võrgustik.

Projekti kogueelarve on 118 440 €.

Lisainfo: www.efyra.eu

 

Projekti „Euroopa noorte tulevik maapiirkonnas“ rahastati Euroopa Liidu toel programmi „Kodanike Euroopa“ raames.

2. tegevussuund – meede 2.2 „Linnade võrgustikud“

Selle projekti raames viidi läbi viis 5 üritust:

Üritus 1: ALUSTAME

Osalemine: Üritusel osales kokku 124 kodanikku, sealhulgas 23 osalejat Sopronkovesdi omavalitsusest (Ungari), 13 osalejat DRPDNM-ist (Sloveenia), 5 osalejat Ida-Harju Koostöökojast (Eesti), 8 osalejat RDA Bačkast (Serbia) , 7 osalejat Doonau 1245 (Serbia), 8 osalejat Mladi za Marofist (Horvaatia), 6 osalejat Kruševo vallast (Põhja-Makedoonia), 4 osalejat Borgo Virgilio omavalitsusest (Itaalia), 24 osalejat Slow turism Trentino Alto Adige (Itaalia), 26 osalejat kohalikust tegevusrühmast Prigorje-Zagorje (Horvaatia).

Koht / Kuupäevad: Üritus toimus veebis – Zoomi keskkonnas (võõrustaja oli LAG PRIZAG, Novi Marof, Horvaatia), 17.12.2020 kuni 19.12.2020.

Lühikirjeldus: Ürituse eesmärgiks oli projekti ja partnerite tutvustamine, projekti teemaga tutvumine, ekspertide ja EL Parlamendi esindajate sissejuhatavad ettekanded olukorrast EL maapiirkondades.

 

Üritus 2: ÕPIME TUNDMA MAAPIIRKONDA

Osalemine: Üritusel osales kokku 108 kodanikku, sealhulgas 38 osalejat Sopronkovesdi omavalitsusest (Ungari), 11 osalejat DRPDNM-st (Sloveenia), 3 osalejat Ida-Harju Koostöökojast (Eesti), 10 osalejat alates RDA Bačka-st (Serbia), 3 osalejat Doonau 1245 (Serbia), 5 osalejat Mladi za Marofist (Horvaatia), 4 osalejat Kruševo omavalitsusest (Põhja-Makedoonia), 2 osalejat Borgo Virgilio omavalitsusest (Itaalia) ), 4 osalejat Slow turism Trentino Alto Adige (Itaalia), 28 osalejat kohalikust tegevusrühmast Prigorje-Zagorje (Horvaatia).

Koht / Kuupäevad: Üritus toimus veebis – Zoomi keskkonnas (võõrustaja oli Sopronkovesdi omavalitsus, Ungari), 18.03.2021 kuni 20.03.2021

Lühikirjeldus: Ürituse eesmärk oli tutvuda maapiirkondadega. Teema kaudu said osalejad ülevaate elust väikeses Ungari omavalitsuses ja noorte elu perspektiividest. Osalejad tegid SWOT-analüüsi noored maapiirkonnas teemal – mis võib neid kohal hoida ja mis põhjustab noorte maapiirkonnast lahkumist. COVID-piirangute tõttu korraldati üritus veebis Zoomi keskkonnas.

 

Üritus 3: KÕRVALT VAADE

Osalemine: Üritusel osales kokku 78 kodanikku, sealhulgas 10 osalejat Sopronkovesdi omavalitsusest (Ungari), 12 osalejat DRPDNM-st (Sloveenia), 2 osalejat Ida-Harju koostöökojast (Eesti), 16 osalejat RDA Bačka-st (Serbia), 6 osalejat Doonau 1245 (Serbia), 4 osalejat Mladi za Marofist (Horvaatia), 8 osalejat Kruševo omavalitsusest (Põhja-Makedoonia), 2 osalejat Borgo Virgilio omavalitsusest (Itaalia), 2 osalejat Slow turism Trentino Alto Adige (Itaalia), 16 osalejat kohalikust tegevusrühmast Prigorje-Zagorje (Horvaatia).

Koht / Kuupäevad: Üritus toimus Iriški Venacis, Fruška goras (Sremski Karlovci, Serbia), 30.09.2021 kuni 02.10.2021

Lühikirjeldus: Ürituse eesmärk oli anda ülevaade olukorrast Euroopa Liitu mittekuuluvates riikides (Serbia ja Põhja-Makedoonia) – ürituse nimi: „Kõrvalt vaade”. Kolme päeva jooksul analüüsiti olukorda maapiirkondades ja mitte-ELi riikide noorte hulgas. Samuti arutati ka EL-i poolt elluviidavat alt-üles poliitikat eesmärgiga säilitada maapiirkondade elukvaliteeti (eeliseid ja puudusi). Pandeemia tõttu oli lubatud ka Zoomi keskkonna kaudu osalemine.

 

Üritus 4: TÕESTAME, ET ME SAAME

Osalemine: Üritusel osales kokku 93 kodanikku, sealhulgas 13 osalejat Sopronkovesdi omavalitsusest (Ungari), 12 osalejat DRPDNM-st (Sloveenia), 1 osaleja Ida-Harju Koostöökojast (Eesti), 19 osalejat RDA Bačkast (Serbia) , 6 osalejat Doonau 1245 piirkonnast (Serbia), 3 osalejat maaelu arendamise koostöökojast Sremski Karlovci – Kovilj (Serbia), 2 osalejat Mladi za Marofist (Horvaatia), 3 osalejat Kruševo omavalitsusest (Põhja-Makedoonia) , 2 osalejat Borgo Virgilio omavalitsusest (Itaalia), 8 osalejat Slow turism Trentino Alto Adige (Itaalia), 28 osalejat kohalikust tegevusrühmast Prigorje-Zagorje (Horvaatia).

Koht / Kuupäevad: Üritus toimus veebis – Zoomi keskkonnas (võõrustaja oli Slow turism Alto Adige, Bolzano, Itaalia), 19.05.2022 kuni 20.05.2022

Lühikirjeldus: Ürituse eesmärk oli tutvustada konkreetseid tööriistu (aruka küla kontseptsioon) ja Itaalia maapiirkondade ettevõtlusprojekte kui vahendeid elukvaliteedi parandamiseks ja noorte maapiirkondadest väljarände peatamiseks. Toimus ka töötuba ettevõtluse ja noorte teemal.

 

Üritus 5: VAADE TULEVIKKU

Osalemine: Üritusel osales üle 140 kodaniku, sealhulgas 35 osalejat Sopronkovesdi omavalitsusest (Ungari), 30 osalejat DRPDNM-st (Sloveenia), 4 osalejat Ida-Harju Koostöökojast (Eesti), 19 osalejat RDA Bačkast (Serbia), 8 osalejat Doonau 1245 piirkonnast (Serbia), 3 osalejat maaelu arendamise koostöökojast Sremski Karlovci – Kovilj (Serbia), 1 osaleja Mladi za Marofist (Horvaatia), 8 osalejat Kruševo vallast (Põhja-Makedoonia), 2 osalejat Slow turism Trentino Alto Adige (Itaalia), 31 osalejat kohalikust tegevusrühmast Prigorje-Zagorje (Horvaatia).

Koht / kuupäevad: Üritus toimus kohaliku tegevusrühma Prigorje-Zagorje piirkonnas (Novi Marof, Horvaatia), 21.09.2022 kuni 24.09.2022

Lühikirjeldus: Ürituse eesmärk oli teha projekti järeldused ja vastata küsimustele, mis ootab maapiirkondi ees, kuidas ja milliste meetmetega väljarännet ennetada. Samuti esitles prof. dr. sc. Aleksandar Lukić EFYRA uuringut. EFYRA uuring püüab mõjutada poliitikakujundamist ELi tasandil ning see saadeti projektipartnerite riikide valitsustele, europarlamentaaridele ja Euroopa Komisjonile.