ESF+ (Euroopa Sotsiaalfondi) arutelu – Uue strateegia koostamise raames

Esmakordselt hakkab Ida-Harju Koostöökoja kaudu toimuma uue strateegiaperioodi raames ka Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) toetuste jagamine.

Kuna tegevus on meie jaoks täiesti uus vajame oma piirkonna sotsiaalvaldkonna spetsialistide abi, et välja selgitada need tegevusvaldkonnad ja teemad, kuhu peaksime oma toetused suunama.

Soovime kaasata teemadesse ka perearstid, kohalike omavalituste sotsiaaltöötajad, sotsiaalteenuste osutajad (näiteks hooldekodud, päevakeskused), puuetega inimeste ühendused, piirkondlikud eakate ühendused jt seotud inimesed.

Käesolevaks momendiks on teada, et toetatavad tegevused peavad panustama vähemalt ühte järgmistest eesmärkidest:

  • pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine;
  • inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine

Kutsume teid kaasa rääkima ja oma kogemusi jagama 29.novembril kell 14.00 Viskla külakeskuses. Lisainfo ja registreerimine: sille@idaharju.ee