Õppereis Tšehhi Vabariiki, LAG Vyhlídky piirkonda.

Elavad muuseumid projekti raames toimus õppereis Tšehhi Vabariiki, LAG Vyhlídky piirkonda.

Projekti esmaseks eesmärgiks on luua muuseumite ja külastuskeskuste võrgustikud, jagada kogemusi ja parimaid praktikaid.

Projekti teiseks eesmärgiks on võimalusel luua digitaalne platvorm ja paigaldada vajalik varustusvõrk, mis lubab muuseumitel ja külastuskeskustel olla avatud ka ilma füüsilise personali kohalolekuta. Projekti abil uuriti võimalusi, kas ja mil moel oleks võimalik antud lahendust Eestis rakendada.

Viie päeva jooksul külastati siiani ainukest Tšehhi Vabariigis toimivat “ Living Museums/ Museos Vivos” pilootprojektis osalenud Lobeč muuseumi. Tutvuti ka teiste piirkonna muuseumite, losside ja elamusparkidega.

Õppreisil osales  viis inimest Ida-Harju piirkonnast ja viis inimest Lääne-Harju piirkonnast.