Üldkoosolek ja koolitus

Ida-Harju Koostöökoda kutsub oma liikmeid koolitusele ja üldkoosolekule 24. oktoobril kell 14.45. Kuke talus https://goo.gl/maps/Zh7NTNJwxeR2

Oma tulekust anna palun teada hiljemalt 19. oktoobriks https://forms.gle/PuvKccDc6mLKUtk7A

PÄEVAKAVA

14.45 kogunemine Kuke talus, tervituskohv

15.00-16.30 Ülli Kukumägi koolitus teemal „Edukate mõttemustrid“

16.30-17.00 Kohvipaus

17.00-19.00 ÜLDKOOSOLEK

Koosoleku päevakord:

  1. Ülevaade uue perioodi strateegia koostamisest (Mihkel Laan ,Cumulus Consulting OÜ)
  2. Ülevaade Ida-Harju Koostöökoja tegevusest (aprill-oktoober 2022).
  3. Uue koostööprojekti „Uut hoogu“ kinnitamine
  4. Ida-Harju Koostöökoja liikmemaks 2023. aastal
  5. Juhatuse esimehele tasu määramine

Koolituse info

Keerulised ajad esitavad kõigile väljakutseid. Üha määravamaks saab, kuidas suudame realiseerida püstitatud eesmärke sõltumata ümbritsevast olukorrast. Edukatele (sõltumata tegevusvaldkonnast) on iseloomulik saavutusele orienteeritud mõtteviis. Mis eristab tegusaid ja ettevõtlike keskpärastest ning kuidas mõtlevad need, kes saavutavad soovitu? Nendest teemadest lähtuvalt on kokku pandud koolitus “EDUKATE MÕTTEMUSTRID”

Koolituse TEEMAD:

  • Edu faktorid. Edukate käitumismustrid.
  • Mille poolest erineb eduka inimese mõtteviis?
  • Kuidas motiveerida end tegutsema ka näiliselt ületamatute raskuste korral? Enesemotivatsioon kui mõtteviis. Kuidas “aidata” ajul olla motiveeritud sõltumata tagasilöökidest.
  • Eesmärgi seadmine. Kuidas mõelda “kastist välja”, st. kasutada eesmärgi saavutamiseks uutmoodi lähenemist?

LEKTOR Ülli Kukumägi  on pikaajalise kogemusega verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni lektor/koolitaja/nõustaja, kes on õppinud nii psühholoogiat, NLP-d, sõltuvushäirete ravimetoodikaid, lahenduskeskset lühiteraapiat, hüpnoteraapiat, kehakeele dekodeerimist erinevate rahvusvaheliste ekspertide juures, s.h. Paul Ekman International Groupis. Omab pikaajalist avaliku esinemise praktikat konverentsidel, seminaridel, televisioonis. Ülli klientide hulka kuuluvad nii Eesti era- kui riigiettevõtted, s.h. haiglad, koolid, pangad, omavalitsused, Päästeamet, Töötukassa, jt. Vaata lektori kohta täpsemalt www.bodylanguageacademy.ee