Viskla küla motivatsioonireis Hiiumaale

Korraldaja: MTÜ Viskla Külaarendamise Selts

2021. aastal valiti aasta külaks Viskla küla. Viskla küla inimesed on panustanud palju vabatahtlikuna oma tööd ja aega külaelu edendamisse. Motivatsioonireisi eesmärk on külastada Eestimaa aasta 2021 külasid, kes Visklaga samal aastal konkursil osalesid. 2023 aastal tutvutakse Hiiumaa küladega. 

Hiiumaa päevakava

Sündmus toimub koostööprojekti “Uut hoogu” raames.