aastal algab uus programmperiood. Toetuste jagamise aluseks on määrus LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023-2027 rakendamine, mille leiate https://www.riigiteataja.ee/akt/124112023003 Perioodil 2024-2027 on meil LEADER toetusteks jagada 1 347 029 eurot. 2024. aasta...